KEDROŇ, Kryštof. Rozšíření tiskové hlavy pro 3D tisk termolabilních hydrogelů [online]. Brno, 2019 [cit. 2022-09-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/173619. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Josef Jaroš.

Uložit do Citace PRO