BELÁK, Daniel. Měření vlastností buněk kultivovaných v hydrogelu [online]. Brno, 2019 [cit. 2020-09-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/173622. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Vratislav Čmiel.
Uložit do Citace PRO