VRAŇÁKOVÁ, Sofia. Krokoměr a detekce pádu [online]. Brno, 2019 [cit. 2020-09-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/173623. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Andrea Němcová.
Uložit do Citace PRO