KOLÁČEK, Kamil. Rehabilitace prostoru bývalých Jaselských kasáren v Brně [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/17363. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování III. Vedoucí práce Ivan Wahla.
Uložit do Citace PRO