SVOBODOVÁ, Sabina. Analýza rozdílu HRV parametrů z PP a RR intervalů [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-04-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/173634. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Jakub Milek.
Uložit do Citace PRO