IMRAMOVSKÁ, Klára. Detekce atriální fibrilace v dlouhodobých EKG záznamech [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-04-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/173635. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Lucie Maršánová.
Uložit do Citace PRO