KHALIULLINA, Sabina. Detekce komorové arytmie v dlouhodobých signálech EKG [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-04-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/173639. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Lucie Maršánová.
Uložit do Citace PRO