KLEMENT, Petr. Inovace laboratorní úlohy: Revize instalace a zařízení [online]. Brno, 2019 [cit. 2020-12-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/173653. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Radim Kadlec.
Uložit do Citace PRO