KRÁL, Vojtěch. Kontrolér pro laserovou diodu s možností analogové modulace [online]. Brno, 2019 [cit. 2022-10-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/173656. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Peter Barcík.

Uložit do Citace PRO