PIEGER, Matúš. Převod barevného snímku na černobílý [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/173679. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Miloslav Richter.
Uložit do Citace PRO