MAČIŠÁKOVÁ, Kateřina. Simulátor proudového výstupu 0-24mA s mikrokontrolérem [online]. Brno, 2019 [cit. 2023-05-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/173724. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Zdeněk Bradáč.

Uložit do Citace PRO