PROCHÁZKA, Adam. Úprava procesu čištění DPS po odstranění BGA komponent [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-6-24]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/173754. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Michal Řezníček.
Uložit do Citace PRO