KRIŠKOVÁ, Mahulena. Obnovitelné zdroje energie z oceánů [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-6-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/173762. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav jazyků. Vedoucí práce Pavel Sedláček.
Uložit do Citace PRO