NGUYEN, Roman. Technologie okamžitého přehrávání a její vliv na herní sporty [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/173764. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav jazyků. Vedoucí práce Kenneth Froehling.
Uložit do Citace PRO