SMEJKALOVÁ, Tereza. Hmotnostní spektrometrie [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-6-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/173767. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav jazyků. Vedoucí práce Milena Krhutová.
Uložit do Citace PRO