ZAHRADNÍK, Petr. Propagace studijního oboru Angličtina v elektrotechnice a informatice prostřednictvím letáků: jazyk reklamy v praxi [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/173772. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav jazyků. Vedoucí práce Hana Mihai.
Uložit do Citace PRO