PETROSIAN, Sergei. Technické psaní jako specifický způsob použití jazyka [online]. Brno, 2019 [cit. 2022-06-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/173775. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav jazyků. Vedoucí práce Milan Smutný.

Uložit do Citace PRO