SEDLÁČEK, Štěpán. Vliv médií na spotřebitelské chování v oblasti energetiky. Online, Bakalářská práce, vedoucí Magdalena Šedrlová. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav jazyků. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/173781. [cit. 2023-10-05].

Uložit do Citace PRO