BRODSKÝ, Jan. Charakterizace elektrických vlastností grafenu na MEMS strukturách [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-6-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/173788. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektroniky. Vedoucí práce Imrich Gablech.
Uložit do Citace PRO