SPÁČIL, Petr. Mikrokontrolérem řízený laboratorní zdroj. Online, Bakalářská práce, vedoucí Zoltán Szabó. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektroniky. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/173797. [cit. 2023-10-04].

Uložit do Citace PRO