MOCKOVČIAK, Kristian. Příprava epoxidových izolačních hmot plněných nanočásticemi [online]. Brno, 2019 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/173808. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologie. Vedoucí práce Ladislav Chladil.

Uložit do Citace PRO