SUSKÝ, Stanislav. Návrh simulátoru ranního slunce. Online, Bakalářská práce, vedoucí Jaroslav Štěpánek. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetiky. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/173815. [cit. 2023-10-05].

Uložit do Citace PRO