ŠATAVA, Patrik. Řízení otáček pohonu se synchronním motorem [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-9-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/173825. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky. Vedoucí práce Čestmír Ondrůšek.
Uložit do Citace PRO