KLUSÁČKOVÁ, Petra. Analýzy čerpání v experimentální komoře pro elektronový mikroskop pomocí systému ANSYS [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-6-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/173828. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologie. Vedoucí práce Jiří Maxa.
Uložit do Citace PRO