BOUŠKOVÁ, Jana. Bydlení v soudobém městě - architektonicko urbanistická studie využití Kohnovy cihelny v Brně [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-6-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/17384. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování V. Vedoucí práce Gabriel Kopáčik.
Uložit do Citace PRO