BUCHTA, Martin. Důsledky zvyšování účinnosti malých motorů [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-5-8]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/173847. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky. Vedoucí práce Vítězslav Hájek.
Uložit do Citace PRO