ŠIPULOVÁ, Janica. Vlněna – potenciál rozvoje postindustriálního Brna [online]. Brno, 2012 [cit. 2022-05-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/17388. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování V. Vedoucí práce Karel Havliš.

Uložit do Citace PRO