VALČÁK, Richard. Síťové útoky na operační systém Linux [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-9-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/17400. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Tomáš Pelka.
Uložit do Citace PRO