KUBÁSEK, Ondřej. Využití repeaterů pro zlepšení signálů v mobilních sítích [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/17402. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Martin Koutný.

Uložit do Citace PRO