URÍČA, Jozef. Chyby měření difúze pro MRI [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-9-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/17405. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Karel Bartušek.
Uložit do Citace PRO