SOCHOR, Petr. Sledování objektů [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-01-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/17458. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Miloslav Richter.
Uložit do Citace PRO