LAJTKEPOVÁ, Eva. Mikroekonomické dopady minimální mzdy na vybrané podniky [online]. Brno, 2006 [cit. 2020-10-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/17462. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Luděk Mikulec.
Uložit do Citace PRO