ROUŠAVÝ, Jan. Optimalizace portfolia cenných papírů [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-9-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/17504. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Zdeněk Sojka.
Uložit do Citace PRO