VÁLEK, Petr. Vlastnosti systému reálného času v LabVIEW [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-5-9]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/17511. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Miloslav Čejka.
Uložit do Citace PRO