HORTOVÁ, Monika. Vývoj zdaňování příjmů fyzických osob ze závislé činnosti [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-5-6]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/17519. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Karel Brychta.
Uložit do Citace PRO