BENÝŠEK, Jiří. Realizace aplikace typu Automatic Attendant pomocí ústředny Asterisk [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/17521. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Petr Kovář.

Uložit do Citace PRO