KIRCHNEROVÁ, Zuzana. Firemní kultura a její vliv na efektivitu práce [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-9-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/175299. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Jiří Pokorný.
Uložit do Citace PRO