SVOBODA, Michal. Specifika personálního vedení high-tech firmy [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-04-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/17530. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Martina Rašticová.
Uložit do Citace PRO