DVOŘÁK, Miloslav. Bytový dům Hubertus v Karlově Studánce - stavebně technologický projekt [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/175308. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Vedoucí práce Jiří Šlanhof.

Uložit do Citace PRO