LAKOMÝ, Jan. Úprava křižovatky silnice I/50 x II/416 ve Slavkově u Brna [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-9-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/175309. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemních komunikací. Vedoucí práce Martin Smělý.
Uložit do Citace PRO