BERAN, Jakub. Mostní nadjezd přes rychlostní komunikaci [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-6-24]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/175316. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav betonových a zděných konstrukcí. Vedoucí práce Radim Nečas.
Uložit do Citace PRO