ČECH, Tomáš. Nové směry provádění hydroizolací dopravních podzemních staveb [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/175318. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie stavebních hmot a dílců. Vedoucí práce Stanislav Šťastník.
Uložit do Citace PRO