BARTOŇOVÁ, Ludmila. Geometrie neholonomních mechanismů [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-6-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/175329. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav matematiky. Vedoucí práce Petr Vašík.
Uložit do Citace PRO