FEDORKO, Tomáš. Řešení přenosu tepla tuhnoucí ocelové soustavy se změnou fáze při pohybujících se okrajových podmínkách [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-03-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/175334. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav matematiky. Vedoucí práce Josef Štětina.
Uložit do Citace PRO