CHAURA, Václav. Přestavba zavěšení předních kol automobilu [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-01-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/175336. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Petr Hejtmánek.
Uložit do Citace PRO