JAKAL, Martin. Optimální řízení v technických aplikacích [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/175338. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav matematiky. Vedoucí práce Petr Tomášek.
Uložit do Citace PRO