MAŠEK, Petr. Návrh řídicí jednotky pro autonomní mobilní robot [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-9-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/17534. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automatizace a informatiky. Vedoucí práce Stanislav Věchet.
Uložit do Citace PRO