SUNEK, Ondřej. Návrh jízdního kola pro městský provoz [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-10-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/175358. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Zdeněk Kaplan.
Uložit do Citace PRO