BARCAJ, Adam. Návrh čtyřnohého robota pro soutěž RoboCup [online]. Brno, 2010 [cit. 2022-08-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/17536. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automatizace a informatiky. Vedoucí práce Stanislav Věchet.

Uložit do Citace PRO