VANDA, Marek. Měření a seřízení geometrie náprav závodních vozidel [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-01-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/175362. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Petr Porteš.
Uložit do Citace PRO